Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Кабинети


» Ортопедичен кабинет
» Хирургичен кабинет
» Мамологичен кабинет
» Педиатричен кабинет
» Пневмологичен/терапевтичен кабинет
» Кардиологичен кабинет
» Неврологичен кабинет
» Уши-нос-гърло кабинет
» Очен кабинет
» Кожен кабинет
» АГ кабинет
» Онкологичен кабинет
» Ендоскопски кабинет
» Кабинет за електромиография (ЕМГ)
» Физиотерапия и рехабилитация
» Стоматологичен кабинет