Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

За контакти

»

Диагностично-консултативен център
"Свети Георги Победоносец"


гр. Бургас 8001,
ул. "Ванче Михайлов" № 1


Управител -
тел. 056/87-58-58
Ръководител "Финансово-счетоводен сектор" -
тел. 056/87-58-42
Специалист "Човешки ресурси" -
тел. 056/87-58-43
Регистратура - тел. 056/87-58-40 и 0879 54 51 92

e-mail: dkc_sgp@abv.bg


Телефонен указател
Подробен телефонен указател на ДКЦ "Свети Георги Победоносец" ЕООД гр. Бургас.
повече »