Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Промоционални цени за скенер за м. НОЕМВРИ 2017 год.

»
»
Промоционални цени за скенер за м. НОЕМВРИ 2017 год.

ПРОМОЦИЯ за месец ноември 2017 г. за нативни изследвания (без контраст):
скенер на глава, бял дроб или гръбначни прешлени - 80 лв.
скенер на коремни органи - 100 лв.

За връзка с нас и записване: 
Скенер - тел. 056/87-58-68.

Компютър-томографска диагностика  с 16 срезов спирален скенер “SIEMENS SOMATOM Emotion16” – за изследване на цяло тяло, включително и контрастни изследвания. Контрастната материя не се поема от Здравна каса и е само срещу заплащане, което се извършва на регистратура на ДКЦ.

Скенер се извършва:
- с талон-направление по Здравна каса
- срещу заплащане, съгласно платения ценоразпис на ДКЦ
- по съгласуване със здравноосигурителни компании, с които ДКЦ има сключени договори.
Промоционални цени за скенер за м. НОЕМВРИ 2017 год.
скенер
Промоционални цени за скенер
Промоционални цени за скенер
Промоционални цени за скенер
Промоционални цени за скенер
скенер
скенер