Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Ценоразпис

»

ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЦЕНА
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОРИ КАТЕГОРИЯ "В"
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Заключение от терапевт /по желание/ 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОРИ КАТЕГОРИЯ "С"
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Заключение от терапевт /по желание/ 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЙОНИЗИРАЩА СРЕДА
УНГ кабинет с аудиограма 14.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
АГ (ехографски преглед) 9.00 лв
Очен кабинет /зрителна острота, очни дъна, прозрачност на лещите/ 14.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, ДКК, урина със седимент и вземане на кръв/ 8.00 лв
ЕКГ /по желание на лицето/ 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
Микробиологична лаборатория - ВАСЕРМАН, СПИН, ХЕПАТИТ                                                        19.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, урина със седимент/ 8.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Рентгенография на бял дроб 15.00 лв
Манту 6.00 лв
АГ кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
Очен кабинет 3.00 лв
УНГ кабинет 3.00 лв
Хирургичен кабинет 3.00 лв
Неврологичен кабинет 3.00 лв
Терапевтичен кабинет 3.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
ЕКГ и велоергометрия 53.00 лв
Антропометрични изследвания 3.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА МВР
Очен кабинет 4.00 лв
УНГ кабинет 4.00 лв
Аудиограма 10.00 лв
Хирургичен кабинет 4.00 лв
Неврологичен кабинет 4.00 лв
Кожен кабинет 4.00 лв
ВАСЕРМАН                                                                                     6.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, кръвна захар, урина, креатенин, ASAT, ALAT/ 14.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Терапевтичен кабинет 4.00 лв
ЕКГ с разчитане 5.00 лв
АГ кабинет 9.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВИСШИ ВОЕННИ УЧИЛИЩА
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
ВАСЕРМАН                                                                                   6.00 лв
Клинична лаборатория 20.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Рентгенография на бял дроб 15.00 лв
АГ кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КАДРОВИ ВОЕННОСЛУЖЕЩ ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЙНИК
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
ВАСЕРМАН                                                                                      6.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, кръвна захар, урина/ 6.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Рентгенография на бял дроб 15.00 лв
АГ кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ НА КАПИТАН                                             
до 40 бруто регистър тона
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 6.00 лв
Терапевтичен кабинет със заключение 9.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ МОРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
Микробиологична лаборатория - ВАСЕРМАН, СПИН, ХЕПАТИТ                                                             19.00 лв
Клинична лаборатория 9.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 6.00 лв
Пулмологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет /заключение/ 5.00 лв
Антропометрични изследвания 3.00 лв
Стоматолог 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА
Очен кабинет 7.00 лв
УНГ кабинет 7.00 лв
Аудиограма 6.00 лв
Хирургичен кабинет 7.00 лв
Неврологичен кабинет 7.00 лв
Психиатър 10.00 лв
Терапевтичен кабинет 7.00 лв
ЕКГ 5.00 лв
Заключение от терапевт 6.00 лв
Урина без седимент 2.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СПАСИТЕЛИ
Рентгенография на бял дроб 15.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, урина: седимент, захар, албумин/  8.00 лв
Вземане на кръв 2.00 лв
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет - RR, пулс и заверка 8.00 лв
АГ кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК
Пулмологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
ВАСЕРМАН                                                                                     6.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ
Пулмологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
Микробиологична лаборатория - СПИН и ВАСЕРМАН                                                                                    12.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСИНОВЯВАНЕ
Пулмологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Рентгенография на бял дроб 15.00 лв
Микробиологична лаборатория - ВАСЕРМАН, СПИН, HbSAg                                                                 19.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
Пулмологичен кабинет 10.00 лв
Кожен кабинет 10.00 лв
Микробиологична лаборатория - ВАСЕРМАН, СПИН, HbSAg                                                                 19.00 лв
Вземане на кръв 2.00 лв
Рентгенография на бял дроб 15.00 лв
Хирургичен кабинет 8.00 лв
Неврологичен кабинет 8.00 лв
Терапевтичен кабинет 8.00 лв
ЛКК 3 % от МРЗ
Бланка 1.00 лв
*Забележка: Цените за медицинските свидетелства могат да бъдат променяни в зависимост от необходимите прегледи и изследвания за всеки индивидуален случай!
ЗДРАВНА КНИЖКА
Бактериологично изследване за носителство /шигели, салмонели, коремно-тифно носителство и ентеропатогенни Ешерихия коли/ 10.00 лв
Изследвания за чревни хелминти и протозои 8.00 лв
ДРУГИ УСЛУГИ
Издаване на документ 15.00 лв
Дубликат на документ 5% от МРЗ
Потребителска такса 2.90 лв
Потребителска такса за лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст  1.00 лв
Първичен преглед 30.00 лв
Вторичен преглед 15.00 лв
Скарифиционна проба 3.00 лв
Мускулна инжекция 5.00 лв
Венозна инжекция 10.00 лв
Вътреставна инжекция 20.00 лв
Интрадермална инжекция 4.00 лв
Поставяне на назогастрална и дуоденална сонда 20.00 лв
Поставяне на абокат 10.00 лв
Сваляне на абокат 5.00 лв
Манипулация през абокат 8.00 лв
Измерване на кръвно налягане 2.00 лв
ТАТ 2.00 лв
ПАРАНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ
Манипулация до 30 мин. 18.00 лв
Манипулация над 30 мин.  22.00 лв
Консумативи комплект - с една банка 8.00 лв
КРЪВОПУСКАНЕ
Манипулация 8.00 лв
Парантерална инфузия над 30 мин. 20.00 лв
Консумативи комплект - с една банка 8.00 лв
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ
Домашно дневно посещение в района на града 40.00 лв
Транспорт от ДКЦ 5.00 лв
ЛКК
Хирургичен кабинет 8.00 лв
Неврологичен кабинет 8.00 лв
Терапевтичен кабинет 8.00 лв
Терапевтичен кабинет /заключение/ 6.00 лв
ЛКК по Здравна каса - за всеки специалист х 2.90 лв
БЛАНКИ И КОНСУМАТИВИ
Медицинско свидетелство за работа 0.10 лв
Медицинско свидетелство за шофьори 0.10 лв
Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак 0.10 лв
Медицинско свидетелство за работа в чужбина 0.50 лв
Лична амбулаторна карта 1.00 лв
Здравна книжка 0.50 лв
Комплект за вътреставна инжекция - дипрофос амп. - 1 мл., лидокаин амп. 10 мл. 1 %, спринцовка 5 сс, игла № 20 8.00 лв
Комплект контрастно вещество 100.00 лв
Контрастна апликация 10.00 лв
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЦЕНА
Първичен преглед за специализиран кабинет 30.00 лв
Вторичен преглед за специализиран кабинет 20.00 лв
Консултация с лекар-специалист по документи 20.00 лв
Платен преглед с издаване на болничен лист 40.00 лв
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Аборт без анестезия 120.00 лв
Аборт с венозна анестезия 180.00 лв
Абразио без анестезия 120.00 лв
Абразио с анестезия 180.00 лв
Вземане на материал за микробиологично изследване 5.00 лв
Вземане на материал за хламидия 8.00 лв
Вземане на цитонамазка 5.00 лв
Влагалищна промивка 6.00 лв
Влагалищна тампонада 15.00 лв
Електрокоагулация 40.00 лв
Ехография на малък таз 25.00 лв
Ехография на малък таз с вагинален трансдюсер 30.00 лв
Поставяне на спирала 40.00 лв
Изваждане на спирала 25.00 лв
Инцизия на Бартолинов абсцес 70.00 лв
Колпоскопия 40.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло 30.00 лв
Полипектомия 60.00 лв
Преглед и ехограф 50.00 лв
Преглед и ехограф с вагинален трансдюсер 55.00 лв
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Електролиза, електрокоагулация и друг вид епилация на кожа 25.00 лв
Криотерапия 15.00 лв
Кюретиране на молускум контагиозум 25.00 лв
Остъргване или кюретиране на кожа, нокътно легло, нокътна гънка без ексцизия 15.00 лв
КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Ехокардиография 40.00 лв
Велоергометрия 45.00 лв
ЕКГ без преглед 10.00 лв
ЕКГ холтер с мониториране 45.00 лв
Преглед с ехокардиография 50.00 лв
КАБИНЕТ ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ И ПРОКТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
RRS 40.00 лв
Аноскопия 30.00 лв
БЕНДИНГ - на възел 60.00 лв
Венозна анестезия 70.00 лв
Вземане на биопсичен материал 20.00 лв
Дермоидална киста 600.00 лв
Екстракция на малки фисури 600.00 лв
Ексцизия на перианална фистула 600.00 лв
Ексцизия на полип 100.00 лв
Ексцизия на хемороидални дипли 250.00 лв
Епидурална анестезия 70.00 лв
Инфилтрация на фисура 50.00 лв
Кондиломи - ексцизия 300.00 лв
Кондиломи - електрокоагулация 250.00 лв
Лаваж на фистула 20.00 лв
Локална аналгезия 50.00 лв
НРР - без цената на стаплер 600.00 лв
Пункция на перианален абсцес 100.00 лв
Склеротерапия - на възел 80.00 лв
ФГС 80.00 лв
ФКС 120.00 лв
ФКС със седация 180.00 лв
НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Вегетологично изследване 8.00 лв
Доплерова сонография 35.00 лв
ЕЕГ 30.00 лв
ЕМГ 40.00 лв
ОРТОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ
Първичен преглед 35.00 лв
Вторичен преглед 20.00 лв
Бактериологична натривка от оперативна рана  8.00 лв
Бактериологична натривка от покривна тъкан  8.00 лв
Вземане на биопсичен материал  100.00 лв
Диагностична и терапевтична пункция на стави            20.00 лв
Ексцизионна обработка при рани  90.00 лв
Локална анестезия 12.00 лв
Отстраняване на хирургични конци 15.00 лв
Поставяне на циркулярен гипс  50.00 лв
Поставяне на лонгета  30.00 лв
Превръзка на рана - голяма 30.00 лв
Превръзка на рана - малка 10.00 лв
Превръзка на рана - средна 20.00 лв
Сваляне на гипс  20.00 лв
ОЧЕН КАБИНЕТ
Изследване на зенични реакции 5.00 лв
Изследване на зрителната острота /без предписване на очила/ 10.00 лв
Изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия 20.00 лв
Изследване на рефракции с предписване на очила 20.00 лв
Изследване на цветно зрение /аномалоскопия/ 40.00 лв
Изследване на цветно зрение с цветна таблица 5.00 лв
Микробиологично изследване на конюктивален сак 5.00 лв
Отстраняване на мигли 20.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюктива 35.00 лв
Отстраняване на шевове от глава и клепач 20.00 лв
Отстраняване на шевове от конюктивата 25.00 лв
Авторефрактометрия 10.00 лв
Офталмоскопия 15.00 лв
Поставяне и сваляне на очна протеза 10.00 лв
Поставяне, сваляне и промиване на контактни лещи 8.00 лв
Проба на Ширмер 8.00 лв
Промивка на конюктивален сак 8.00 лв
Сондиране на каналикулите и промиване на слъзни пътища на едно око 20.00 лв
Субконюктивална, ретробулбарна и парабулбарна инжекция 25.00 лв
Тонометрия 5.00 лв
Тонометрия - 24 часова крива 15.00 лв
ПНЕВМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Бронхопровокационен тест и спирометрия 25.00 лв
Функционално изследване на дишането с бронходилататорен тест 10.00 лв
УШИ-НОС-ГЪРЛО КАБИНЕТ
Аудиометрия 25.00 лв
Вземане на секрет от гърло 3.00 лв
Вземане на секрет от нос 3.00 лв
Вземане на секрет от уши 3.00 лв
Дренаж и поставяне на медикамент в средно ухо 30.00 лв
Епифарингоскопия /сфиксиране на меко небце/ 20.00 лв
Индиректна ларингоскопия 10.00 лв
Инцизия перитонзиларен абсцес 50.00 лв
Инцизия фурункул в ушен канал 10.00 лв
Камертонно изследване на слух 10.00 лв
Обгаряне на разширени кръвоносни съдове на носна преграда двустранно 30.00 лв
Обгаряне на разширени кръвоносни съдове на носна преграда едностранно  15.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от гърло 30.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от нос 30.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от ухо 30.00 лв
Парацентеза 40.00 лв
Предна тампонада 30.00 лв
Продухване на евстахиеви тръби 15.00 лв
Промивка на ушен канал 10.00 лв
Пункция, промивка и поставяне на медикамент в синус 40.00 лв
Репозиция на носна преграда 50.00 лв
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ
Активна ЛФК - индивидуални занимания с аналитични гимнастически упражнения 15.00 лв
Друга топлинна терапия - топлолечение 5.00 лв
Електростимулация  10.00 лв
Изготвяне на индивидуална програма за домашни занимания 6.00 лв
Лечение с ВЧТ 6.00 лв
Лечение с НЧТ 8.00 лв
Лечение с УВС - светлолечение 5.00 лв
Лечение със СЧТ 8.00 лв
Магнитотерапия - 1 поле 6.00 лв
Магнитотерапия - соленоид 8.00 лв
Механотерапия 10.00 лв
Пасивна ЛФК 10.00 лв
Специализирани масажни мекотъканни техники за гръбначен стълб 20.00 лв
Суспенсионна и пулитерапия /Роше/ 10.00 лв
Ултразвукова терапия - 1 поле 10.00 лв
Частичен масаж 15.00 лв
Шийна екстензия - 1 бр. 6.00 лв
Пресотерапия /лимфен дренаж/ - 1 бр. 25.00 лв
Пресотерапия /лимфен дренаж/ - курс от 10 бр. процедури 200.00 лв
Дихателна гимнастика 5.00 лв
Криотерапия 4.00 лв
ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Аноскопия  30.00 лв
Бактериологична натривка от оперативна рана  8.00 лв
Бактериологична натривка от покривна тъкан  8.00 лв
Вземане на биопсичен материал  100.00 лв
Въвеждане на уретрален катетър  20.00 лв
Диагностична и терапевтична пункция на стави            20.00 лв
Дигитално изследване на ректум 20.00 лв
Дилатация и манипулация на ентеростома  15.00 лв
Екстракция на нокът и пластика на нокътно ложе  120.00 лв
Ексцизионна обработка при рани  90.00 лв
Ексцизия на доброкачествени тумори  140.00 лв
Ексцизия на кожни придатъци  100.00 лв
Инжекция на хемороиди  30.00 лв
Инцизия и дренаж на палмарно, тенарно пространство 60.00 лв
Инцизия на гръдна жлеза  65.00 лв
Инцизия на меки тъкани  25.00 лв
Инцизия на перианален абсцес /с венозна анестезия/   110.00 лв
Инцизия на перианален абсцес /с локална анестезия/ 80.00 лв
Инцизия при процеси на гръдна стена 60.00 лв
Компресивна превръзка 8.00 лв
Лечение на трудно зарастващи и атонични рани - процедура 15.00 лв
Локална анестезия 12.00 лв
Мануална репозиция на ректален пролапс 30.00 лв
Мануална репозиция на херния 30.00 лв
Отложен шев при гранулираща коремна рана  90.00 лв
Отстраняване на нокът  50.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани  80.00 лв
Отстраняване на хирургични конци 15.00 лв
Плазмотерапия - манипулация 70.00 лв
Поставяне на циркулярен гипс  50.00 лв
Поставяне на венокат 8.00 лв
Поставяне на лонгета  30.00 лв
Превръзка на рана - голяма 30.00 лв
Превръзка на рана - малка 10.00 лв
Превръзка на рана - средна 20.00 лв
Превръзка от изгаряне 20.00 лв
Прилагане на тетаничен анатоксин 2.00 лв
Пункция на повърхностни абсцеси 15.00 лв
Репозиция на хемороиди  20.00 лв
Сваляне на гипс  20.00 лв
Смяна на раневи дренаж и промивка 12.00 лв
Смяна на уретрален катетър 20.00 лв
Сондиране на фистули  10.00 лв
Спиране на анално кръвотечение  30.00 лв
Фиброгастроскопия  80.00 лв
Шев на меки тъкани 25.00 лв
ПАКЕТ ИНЦИЗИЯ
Почистване 65.00 лв
Анестезия
Инцизия
Промивка
Дренаж
Превръзка
ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ                                                                           
/гръдна стена; коремна стена; лимфен възел/
Проба анестезия 100.00 лв
Локална анестезия
Ексцизия
Шев на меки тъкани
Превръзка
При извършване на операции по социални индикации на участници във войната, военноинвалиди, офицери от резерва и пострадали по време на военна служба – отстъпка от 100,00 лв. от цената.
ГОСТУВАЩИ ЛЕКАРИ
проф. д-р Кавръков 60.00 лв
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ЦЕНА
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Рентгенов филм 6.00 лв
Рентгенография на крайници - центраж  16.00 лв
Рентгенография на крайници - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на стерноклавикуларна става       16.00 лв
Рентгенография на клавикула  16.00 лв
Рентгенография на акромиоклавикуларна става  16.00 лв
Рентгенография на скапула  16.00 лв
Рентгенография на раменна става  16.00 лв
Рентгенография на хумерус - центраж 16.00 лв
Рентгенография на хумерус - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на лакетна става - центраж 16.00 лв
Рентгенография на лакетна става - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на антебрахиум - центраж 16.00 лв
Рентгенография на антебрахиум - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на гривнена става - центраж 16.00 лв
Рентгенография на гривнена става - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на длан и пръсти - центраж 16.00 лв
Рентгенография на длан и пръсти - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на двете ръце в АР положение 23.00 лв
Рентгенография на сакроилиачни стави  23.00 лв
Рентгенография на тазобедрена става  16.00 лв
Рентгенография на бедрена кост - центраж 16.00 лв
Рентгенография на бедрена кост - фас и профил 26.00 лв
Рентгенография на колянна става - центраж 16.00 лв
Рентгенография на колянна става - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на подбедрица - центраж 16.00 лв
Рентгенография на подбедрица - фас и профил 26.00 лв
Рентгенография на глезенна става - центраж 16.00 лв
Рентгенография на глезенна става - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на стъпало и пръсти - центраж 16.00 лв
Рентгенография на стъпало и пръсти - фас и профил 23.00 лв
Специални центражи на черепа: шулер, стенверс, резе – за центраж   23.00 лв
Рентгенография на лицеви кости  16.00 лв
Рентгенография на околоносни синуси  16.00 лв
Полупрофил на шия  16.00 лв
Епифаринкс  16.00 лв
Рентгенография на челюстите в специални проекции – за центраж  16.00 лв
Рентгенография на стернум  16.00 лв
Рентгенография на ребра – за центраж  18.00 лв
Мамография  30.00 лв
Рентгенография на таз 18.00 лв
Рентгенография на гръбначни прешлени – за един центраж 16.00 лв
Рентгенография на гръбначни прешлени – фас и профил 26.00 лв
Рентгенография на шийни прешлени по Колие /фас, профил и центраж/ 42.00 лв
Рентгенография на череп - фас и профил 28.00 лв
Рентгенография на травматичен череп: фас и профил с проекция 135º 39.00 лв
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 18.00 лв
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум – нативна     18.00 лв
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум – контрастна материя 28.00 лв
Обзорна рентгенография на корем  28.00 лв
Обзорна рентгенография на бъбреци /БУМ/ 23.00 лв
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах               45.00 лв
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах с пасаж              75.00 лв
Иригография 90.00 лв
Хистеросалпингография /интография/ 30.00 лв
ЕХОГРАФИИ
Далак 8.00 лв
Жлъчно-чернодробна система  15.00 лв
Меки тъкани 10.00 лв
Млечни жлези, тестиси 20.00 лв
Надбъбречна жлеза 15.00 лв
Отделителна система 15.00 лв
Панкреас 8.00 лв
Пикочен мехур и простатна жлеза 10.00 лв
Простата с остатъчна урина /само при показания/ 15.00 лв
Цялостна ехография на коремни органи 35.00 лв
Щитовидна жлеза 22.00 лв
СКЕНЕР
Глава, гръбначни прешлени, стави 120.00 лв
Бял дроб, абдомен, малък таз 150.00 лв
Контрастна материя 100.00 лв
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Домашно посещение 10.00 лв
Вземане на биологичен материал 2.00 лв
*Забележка: към цената на изследването се прибавя и стойността на манипулацията!
Пълна кръвна картина 4.00 лв
Диференциално броене - визуално микроскопско изследване 4.00 лв
СУЕ 2.00 лв
Глюкоза 2.00 лв
Време на кървене 2.00 лв
Време на съсирване 2.00 лв
Протромбиново време 4.50 лв
АРТТ 4.50 лв
Тромбоцити 3.00 лв
Ретикулоцити  3.00 лв
Морфология на еритроцити 3.50 лв
Общ глюкозен толерантен тест /ОГТТ/ 6.00 лв
Кръвнозахарен профил - 3 кратен 6.00 лв
Кръвнозахарен профил - 4 кратен 8.00 лв
Общ белтък 2.00 лв
Албумин 2.00 лв
Билирубин общ 2.50 лв
Билирубин директен 2.50 лв
Урея 2.50 лв
Креатинин 3.00 лв
Пикочна киселина 2.50 лв
Холестерол 2.20 лв
Триглицериди 3.00 лв
HDL – холестерол  3.00 лв
LDL – холестерол  3.00 лв
ASAT  3.00 лв
ALAT  3.00 лв
Алкална фосфатаза  3.00 лв
ГГТ 3.00 лв
Алфа амилаза /диастаза/  4.00 лв
LDH  4.00 лв
CPK  4.00 лв
Желязо 4.00 лв
ЖСК  6.00 лв
Хлориди, калий, натрий 6.00 лв
Калций 4.00 лв
Фосфор 3.00 лв
Фибриноген  4.00 лв
СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ
CRP /С реактивен протеин/ 5.00 лв
Ревматоиден фактор RF 6.00 лв
RPR /Васерман/  6.00 лв
HbSAg /австралийски антиген/ 12.00 лв
HCV /хепатит “С”/ 14.00 лв
Инфекциозна мононуклеоза  12.00 лв
СПИН тест 14.00 лв
ХОРМОНАЛЕН АНАЛИЗ - ЩИТОВИДНИ ХОРМОНИ
Т3 13.00 лв
Т4 13.00 лв
FT3 13.00 лв
FT4 13.00 лв
TSH  13.00 лв
ТАТ  13.00 лв
МАТ  13.00 лв
Anti Tg 14.00 лв
Anti TPO 14.00 лв
ХОРМОНАЛЕН АНАЛИЗ - РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ
LH  14.00 лв
Testosteron 14.00 лв
FSH  14.00 лв
Prolactin 14.00 лв
Estradiol 14.00 лв
DHEA-S 17.00 лв
Progesteron 14.00 лв
Хормони на надбъбречна жлеза – Cortisol  16.00 лв
СПЕЦИАЛИЗИРАН АНАЛИЗ ПРИ ДИАБЕТ ТИП І И ІІ
HbA1c  /гликиран хемоглобин/ 14.00 лв
Микроалбуминурия 12.00 лв
INSULIN /IRI/ 18.00 лв
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
CEA 17.00 лв
HCG 17.00 лв
AFP 17.00 лв
HTG 17.00 лв
CA 19-9 17.00 лв
CA 15-3 17.00 лв
CA 125 17.00 лв
PSA 17.00 лв
NSE 17.00 лв
CYFRA 21-1 17.00 лв
SCC 17.00 лв
FERRITIN 17.00 лв
ЛЕКАРСТВЕН МОНИТОРИНГ /с вземане на венозна кръв/
VALPROIC ACID 20.00 лв
CARBAMAZEPINE 20.00 лв
DIGOXIN 20.00 лв
Електрофореза на серумни протеини /протеинограма/ 15.00 лв
Електрофореза на уринни протеини 15.00 лв
Анализ на Ig E – Total 16.00 лв
Анализ на серумен имуноглобулин - A 5.00 лв
Анализ на серумен имуноглобулин - G 5.00 лв
Анализ на серумен имуноглобулин - M 5.00 лв
Анализ на серумен комплемент - С3 5.00 лв
Анализ на серумен комплемент - С4-фракция 5.00 лв
LE /Лупус еритематодес/ антитела 12.00 лв
ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Окултни кръвоизливи 4.00 лв
Спермограма 15.00 лв
Тимолова проба 2.00 лв
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
Химично изследване и седимент 3.50 лв
Химично изследване без седимент 2.00 лв
Седимент на урина 2.00 лв
Ph 0.80 лв
Урино-захарен профил 6.00 лв
Урина по Webb 3.00 лв
Микроалбуминурия 12.00 лв
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Гърлен секрет 12.00 лв
Носен секрет 12.00 лв
Еö клетки в носен секрет 9.00 лв
Комбинирано изследване на гърлен и носен секрет /с една такса/ 20.00 лв
Очен секрет 12.00 лв
Ушен секрет 12.00 лв
Храчка 12.00 лв
Микоплазма пневмония IgM 8.00 лв
Раневи секрет 12.00 лв
Пунктат 12.00 лв
Уретрален секрет + трихомони 15.00 лв
Еякулат + трихомони 15.00 лв
Вагинален или цервикален секрет + трихомони 15.00 лв
Фецес - микробна флора и кандида 12.00 лв
Фецес за здравна книжка и детска градина 10.00 лв
Микоплазма и уреаплазма 30.00 лв
Антибиограма за едно културелно изследване 6.00 лв
Антибиограма за две културелни изследвания 10.00 лв
Антимикограма 6.00 лв
Еднократна урина за урокултура 8.00 лв
Двукратна урина за урокултура 14.00 лв
Трикратна урина за урокултура 20.00 лв
Изследване на нокти, косми и кожа за бактерии, гъбички, плесени и дерматофити 25.00 лв
БЪРЗИ ТЕСТОВЕ
Доказване на хемолитичен стрептокок в гърлен секрет 12.00 лв
Neisseria gonorrheae - найсерия гонорея (антиген) 15.00 лв
Изследване за сифилис - RPR /Васерман/  6.00 лв
Hepatitis B virus - HbSAg /австралийски антиген/ 7.00 лв
ASO /антистрептолизии/ 7.00 лв
Хеликобактер пилори Aг (от фецес) 15.00 лв
СПИН тест 6.00 лв
Хламидия /сух тест/ 15.00 лв
Ревматоиден фактор RF 6.00 лв
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
Първо и второ психологическо изследване 40.00 лв
Първо и второ психологическо изследване на чужденец 100.00 лв
Първо и второ психологическо изследване при отнето свидетелство за правоуправление на МПС 60.00 лв
Първо и второ психологическо изследване при отнето свидетелство за правоуправление на МПС на чужденец 120.00 лв
Удостоверение (с вкл. ДДС) 5.00 лв