Диагностично-консултативен център

"Свети Георги Победоносец" ЕООД

Бургас

Доброто човешко отношение и професионализма помагат в трудите моменти   Ангел Стефанов

Ценоразпис

»

ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЦЕНА
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КАДРОВИ ВОЕННОСЛУЖЕЩ ПРОФЕСИОНАЛЕН ВОЙНИК
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
ВАСЕРМАН                                                                                      6.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, кръвна захар, урина/ 20.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Рентгенография на бял дроб 15.00 лв
АГ кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВИСШИ ВОЕННИ УЧИЛИЩА
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
ВАСЕРМАН                                                                                   6.00 лв
Клинична лаборатория 20.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Рентгенография на бял дроб 15.00 лв
АГ кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ НА КАПИТАН ЗА 20 бруто регистър тона
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 6.00 лв
Терапевтичен кабинет със заключение 9.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА НА МВР
Очен кабинет 4.00 лв
УНГ кабинет 4.00 лв
Хирургичен кабинет 4.00 лв
Неврологичен кабинет 4.00 лв
Кожен кабинет 4.00 лв
ВАСЕРМАН                                                                                     6.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, кръвна захар, урина, креатенин, ASAT, ALAT/ 14.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Терапевтичен кабинет 4.00 лв
АГ кабинет 4.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
ВАСЕРМАН, СПИН, ХЕПАТИТ                                                             32.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, урина със седимент/ 8.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 6.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Рентгенография на бял дроб 15.00 лв
Манту 6.00 лв
АГ кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА НА ГРАЖДАНСКИ МОРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
ВАСЕРМАН, СПИН, ХЕПАТИТ                                                             32.00 лв
Клинична лаборатория 9.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
Функционален кабинет с ЕКГ 6.00 лв
Пулмологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет /заключение/ 5.00 лв
Антропометрични изследвания 3.00 лв
Стоматолог 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЙОНИЗИРАЩА СРЕДА
УНГ кабинет с аудиограма 20.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
АГ (ехографски преглед) 10.00 лв
Очен кабинет /зрителна острота, очни дъна, прозрачност на лещите/ 18.00 лв
Клинична лаборатория /ПКК, СУЕ, ДКК, урина със седимент и вземане на кръв/ 8.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
Очен кабинет 3.00 лв
УНГ кабинет 3.00 лв
Хирургичен кабинет 3.00 лв
Неврологичен кабинет 3.00 лв
Терапевтичен кабинет 3.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СПАСИТЕЛИ
Рентгенография на бял дроб 15.00 лв
Клинична лаборатория /левкоцити, СУЕ, урина:седимент, захар, албумин/  8.00 лв
Вземане на периферна кръв 1.00 лв
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет - RR, пулс и заверка 8.00 лв
АГ кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК
Пулмологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
ВАСЕРМАН                                                                                     6.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ
Пулмологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Кожен кабинет 5.00 лв
ВАСЕРМАН                                                                                    6.00 лв
СПИН 14.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСИНОВЯВАНЕ
Пулмологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
Рентгенография на бял дроб 15.00 лв
ВАСЕРМАН, СПИН, HbSAg                                                                 32.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОРИ КАТЕГОРИЯ "В"
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ШОФЬОРИ КАТЕГОРИЯ "С"
Очен кабинет 5.00 лв
УНГ кабинет 5.00 лв
Хирургичен кабинет 5.00 лв
Неврологичен кабинет 5.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ
ЕКГ и велоергометрия 53.00 лв
Антропометрични изследвания 3.00 лв
Терапевтичен кабинет 5.00 лв
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
Пулмологичен кабинет 10.00 лв
Кожен кабинет 10.00 лв
ВАСЕРМАН, СПИН, HbSAg                                                                 32.00 лв
Вземане на кръв 2.00 лв
Рентгенография на бял дроб 18.00 лв
Хирургичен кабинет 8.00 лв
Неврологичен кабинет 8.00 лв
Терапевтичен кабинет 8.00 лв
ЛКК 3 % от МРЗ
Бланка 1.00 лв
*Забележка: Цените за медицинските свидетелства могат да бъдат променяни в зависимост от необходимите прегледи и изследвания за всеки индивидуален случай!
ЗДРАВНА КНИЖКА
Бактериологично изследване за носителство /шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремно-тифно носителство/ 10.00 лв
Изследвания за чревни хелминти и протозои 8.00 лв
Терапевтичен кабинет /заверка/ 5.00 лв
ДРУГИ УСЛУГИ
Издаване на документ 15.00 лв
Дубликат на документ 5% от МРЗ
Потребителска такса 2,90 лв
Първичен преглед 30.00 лв
Вторичен преглед 15.00 лв
Платен преглед с издаване на болничен лист 35.00 лв
Бланка болничен лист 1.00 лв
Скарифиционна проба 3.00 лв
Мускулна инжекция 5.00 лв
Интравенозна инжекция 10.00 лв
Вътреставна инжекция 20.00 лв
Интрадермална инжекция 4.00 лв
Поставяне на назогастрална и дуоденална сонда 20.00 лв
Стомашна промивка 20.00 лв
Плеврална пункция 50.00 лв
Измерване на кръвно налягане 2.00 лв
ТАТ 2.00 лв
Клизма /кабинет/ 20.00 лв
   
ПАРАНТЕРАЛНА ИНФУЗИЯ
Манипулация до 30 мин. 18.00 лв
Манипулация над 30 мин.  22.00 лв
Консумативи комплект - с една банка 8.00 лв
КРЪВОПУСКАНЕ
Манипулация 8.00 лв
Парантерална инфузия над 30 мин. 22.00 лв
Консумативи комплект - с една банка 8.00 лв
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ
Първично домашно дневно посещение в района на града 35.00 лв
Вторично домашно дневно посещение в района на града 20.00 лв
Транспорт от ДКЦ 5.00 лв
ЛКК
Хирургичен кабинет 8.00 лв
Неврологичен кабинет 8.00 лв
Терапевтичен кабинет 8.00 лв
Терапевтичен кабинет /заключение/ 6.00 лв
Бланка болничен лист 1.00 лв
ЛКК по Здравна каса 8,70 лв
МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ
В рамките на града 20.00 лв
Извън града 1,30 лв./км.
СТАЦИОНАР
Леглоден за пациент до 4 часа 20.00 лв
Леглоден за пациент  60.00 лв
Леглоден за VIP пациент  80.00 лв
Нощувка за придружител 20.00 лв
БЛАНКИ И КОНСУМАТИВИ
Медицинско свидетелство за работа 0.10 лв
Медицинско свидетелство за шофьори 0.10 лв
Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак 0.10 лв
Медицинско свидетелство за работа в чужбина 0.50 лв
Лична амбулаторна карта 1.00 лв
Здравна книжка 0.50 лв
Ръкавици за еднократна употреба 0.20 лв
Комплект контрастно вещество 70.00 лв
Контрастна апликация 10.00 лв
Комплект: абокат, 2 бр. спринцовки, 2 бр. игли 5.00 лв
Урографин 20 ml 10.00 лв
Бариева каша 7.90 лв
Спринцовка и игла 0.50 лв
Банка 3.00 лв
Х-преп 7.40 лв
Абокат 3.00 лв
CD 8.00 лв
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЦЕНА
Първичен преглед за специализиран кабинет 30.00 лв
Вторичен преглед за специализиран кабинет 15.00 лв
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Аборт без анестезия 120.00 лв
Аборт с венозна анестезия 180.00 лв
Абразио без анестезия 120.00 лв
Абразио с анестезия 180.00 лв
Вземане на материал за хистологично и микробиологично изследване 5.00 лв
Влагалищна промивка 6.00 лв
Влагалищна тампонада 15.00 лв
Електрокоагулация 40.00 лв
Ехограф 25.00 лв
Изваждане на спирала 25.00 лв
Инцизия на Бартолинов абсцес 70.00 лв
Колпоскопия 30.00 лв
Консултация 25.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло 30.00 лв
Поставяне на спирала 40.00 лв
Полипектомия 60.00 лв
Вземане на цитонамазка 8.00 лв
Преглед и ехограф 40.00 лв
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Електролиза, електрокоагулация и друг вид епилация на кожа 25.00 лв
Криотерапия 15.00 лв
Кюретиране на молускум контагиозум 25.00 лв
Остъргване или кюретиране на кожа, нокътно легло, нокътна гънка без ексцизия 15.00 лв
Превръзка на кожна рана 6.00 лв
Химиохирургия на кожа - кондиломи 20.00 лв
КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Бронхопровокационен тест и спирометрия 25.00 лв
Велоергометрия 45.00 лв
ЕКГ без преглед 8.00 лв
ЕКГ холтер с мониториране 45.00 лв
Платен преглед с издаване на болничен лист 35.00 лв
КАБИНЕТ ЗА ГОРНА И ДОЛНА ЕНДОСКОПИЯ И ПРОКТОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
DGHAL 1,200.00 лв
RRS 40.00 лв
Аноскопия 30.00 лв
БЕНДИНГ - на възел 60.00 лв
Венозна анестезия 70.00 лв
Вземане на биопсичен материал 20.00 лв
Дермоидална киста 600.00 лв
Екстракция на малки фисури 600.00 лв
Ексцизия на перианална фистула 600.00 лв
Ексцизия на полип 100.00 лв
Ексцизия на хемороидални дипли 250.00 лв
Епидурална анестезия 70.00 лв
Инфилтрация на фисура 50.00 лв
Кондиломи - ексцизия 300.00 лв
Кондиломи - електрокоагулация 250.00 лв
Лаваж на фистула 20.00 лв
Локална аналгезия 50.00 лв
НРР - без цената на стаплер 600.00 лв
Пункция на перианален абсцес 100.00 лв
Склеротерапия - на възел 80.00 лв
ФГС 80.00 лв
ФКС 120.00 лв
ФКС със седация 180.00 лв
НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Вегетологично изследване 8.00 лв
Доплерова сонография 35.00 лв
ЕЕГ 30.00 лв
ЕМГ 40.00 лв
Интрадермални, скарифиционни и конюктивални тестове 8.00 лв
Лумбална пункция 20.00 лв
ОЧЕН КАБИНЕТ
Гониоскопия 20.00 лв
Екзофталмометрия 5.00 лв
Изследване на зенични реакции 5.00 лв
Изследване на зрителната острота /без предписване на очила/ 10.00 лв
Изследване на зрително поле - периметрия /на око/ 10.00 лв
Изследване на преден очен сегмент - биомикроскопия 20.00 лв
Изследване на рефракции с предписване на очила 20.00 лв
Изследване на цветно зрение /аномалоскопия/ 40.00 лв
Изследване на цветно зрение с цветна таблица 5.00 лв
Микробиологично изследване на конюктивален сак 5.00 лв
Отстраняване на мигли 12.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от роговица и конюктива 25.00 лв
Отстраняване на шевове от глава, клепач и конюнктива 12.00 лв
Отстраняване на шевове от конюктивата, склера и лимб 25.00 лв
Офталмометрия по Жавал или авторефрактометрия 10.00 лв
Офталмоскопия индиректна и директна 15.00 лв
Поставяне и сваляне на очна протеза 10.00 лв
Поставяне, сваляне и промиване на контактни лещи 8.00 лв
Проба на Ширмер 8.00 лв
Промивка на конюктивален сак 8.00 лв
Промивка на рана 7.00 лв
Скарифиционна проба с местен анестетик 5.00 лв
Скиаскопия 20.00 лв
Сондиране на каналикулите и промиване на слъзни пътища на едно око 10.00 лв
Субконюктивална, ретробулбарна и парабулбарна инжекция 25.00 лв
Тонометрия 5.00 лв
Тонометрия - 24 часова крива 15.00 лв
Шев на кожа и подкожна тъкан в областта на главата и клепачите 35.00 лв
ПНЕВМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Функционално изследване на дишането с бронходилататорен тест 10.00 лв
УШИ-НОС-ГЪРЛО КАБИНЕТ
Аудиометрия 25.00 лв
Вземане на секрет от гърло 3.00 лв
Вземане на секрет от нос 3.00 лв
Вземане на секрет от уши 3.00 лв
Дренаж и поставяне на медикамент в средно ухо 30.00 лв
Епифарингоскопия /сфиксиране на меко небце/ 20.00 лв
Индиректна ларингоскопия 10.00 лв
Инцизия перитонзиларен абсцес 50.00 лв
Инцизия фурункул в ушен канал 10.00 лв
Камертонно изследване на слух 10.00 лв
Обгаряне на разширени кръвоносни съдове на носна преграда двустранно 30.00 лв
Обгаряне на разширени кръвоносни съдове на носна преграда едностранно  15.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от гърло 30.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от нос 30.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от ухо 30.00 лв
Парацентеза 40.00 лв
Предна тампонада 30.00 лв
Продухване на евстахиеви тръби 15.00 лв
Промивка на ушен канал 10.00 лв
Пункция, промивка и поставяне на медикамент в синус 40.00 лв
Репозиция на носна преграда 50.00 лв
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ
Активна ЛФК - индивидуални занимания с аналитични гимнастически упражнения - 30 мин. 15.00 лв
Групова ЛФК 5.00 лв
Дихателна гимнастика 3.00 лв
Друга топлинна терапия - топлолечение 5.00 лв
Електростимулация  7.00 лв
Изготвяне на индивидуална програма за домашни занимания 5.00 лв
Инхалационна терапия 4.00 лв
Лечение с ВЧТ 4.00 лв
Лечение с НЧТ 4.00 лв
Лечение с УВС - светлолечение 4.00 лв
Лечение със СЧТ 4.00 лв
Магнитотерапия - 1 поле 4.00 лв
Магнитотерапия - 2 полета 5.00 лв
Механотерапия - от 20 до 30 мин. 4.00 лв
Миофасциално обезболяване - 15 мин. 10.00 лв
Пасивна ЛФК - 20 мин. 10.00 лв
Специализирани масажни мекотъканни техники за гръбначен стълб - 20 мин. 12.00 лв
Специализирани методики – бобат, войта, кабат (20 мин.)    10.00 лв
Суспенсионна и пулитерапия /Роше/ - от 20 до 30 имн. 10.00 лв
Ултразвукова терапия 5.00 лв
Ултразвукова терапия - гръбначен стълб 7.00 лв
Частичен масаж - до 20 мин. 15.00 лв
ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Аноскопия  30.00 лв
Бактериологична натривка от оперативна рана  8.00 лв
Бактериологична натривка от покривна тъкан  8.00 лв
Вземане на биопсичен материал  100.00 лв
Въвеждане на уретрален катетър  20.00 лв
Диагностична и терапевтична пункция на стави            20.00 лв
Дигитално изследване на ректум 20.00 лв
Дилатация и манипулация на ентеростома  15.00 лв
Екстракция на нокът и пластика на нокътно ложе  120.00 лв
Ексцизионна обработка при рани  90.00 лв
Ексцизия на доброкачествени тумори  140.00 лв
Ексцизия на кожни придатъци  100.00 лв
Инжекция на хемороиди  30.00 лв
Инцизия и дренаж на палмарно, тенарно пространство 60.00 лв
Инцизия на гръдна жлеза  65.00 лв
Инцизия на меки тъкани  25.00 лв
Инцизия на перианален абсцес /с венозна анестезия/   110.00 лв
Инцизия на перианален абсцес /с локална анестезия/ 80.00 лв
Инцизия при процеси на гръдна стена 60.00 лв
Компресивна превръзка 8.00 лв
Локална анестезия 12.00 лв
Мануална репозиция на ректален пролапс 30.00 лв
Мануална репозиция на херния 30.00 лв
Отложен шев при гранулираща коремна рана  90.00 лв
Отстраняване на нокът  50.00 лв
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани  80.00 лв
Отстраняване на хирургични конци 15.00 лв
Поставяне на циркулярен гипс  50.00 лв
Поставяне на венокат 8.00 лв
Поставяне на лонгета  30.00 лв
Превръзка на рана - голяма 30.00 лв
Превръзка на рана - малка 10.00 лв
Превръзка на рана - средна 20.00 лв
Превръзка от изгаряне 20.00 лв
Прилагане на тетаничен анатоксин 2.00 лв
Пункция на повърхностни абсцеси 15.00 лв
Репозиция на хемороиди  20.00 лв
Сваляне на гипс  20.00 лв
Смяна на раневи дренаж и промивка 12.00 лв
Смяна на уретрален катетър 20.00 лв
Сондиране на фистули  10.00 лв
Спиране на анално кръвотечение  30.00 лв
Фиброгастроскопия  80.00 лв
Шев на меки тъкани 25.00 лв
ПАКЕТ ИНЦИЗИЯ
Почистване 65.00 лв
Анестезия
Инцизия
Промивка
Дренаж
Превръзка
ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЧЕН МАТЕРИАЛ /гръдна стена; коремна стена; лимфен възел/
Проба анестезия 100.00 лв
Локална анестезия
Ексцизия
Шев на меки тъкани
Превръзка
ХИРУРГИЧНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
Апендектомия 620.00 лв
Ексцизия на анална фисура  540.00 лв
Ексцизия на дермоидална киста неусложнена 580.00 лв
Ексцизия на дермоидална киста усложнена със странични фистулни ходове  600.00 лв
Ексцизия на перианална фистула  610.00 лв
Конизация утери  460.00 лв
Нодозна струма   690.00 лв
Операция на хидроцеле  580.00 лв
Операция по повод варикоцеле  500.00 лв
Операция по повод варици на долни крайници  650.00 лв
Рецидивна херния /ингвинална/ 650.00 лв
Умбиликална херния  650.00 лв
Френулум бреве препуции  300.00 лв
Фуникулоцел  590.00 лв
Хемороидоктомия  580.00 лв
Херниотомии по повод /ингвинална херния/ 590.00 лв
Циркумцизио по повод фимоза  450.00 лв
Циркумцизио по повод фимоза с френулум бреве 580.00 лв
При извършване на операции по социални индикации на участници във войната, военноинвалиди, офицери от резерва и пострадали по време на военна служба – отстъпка от 100,00 лв. от цената.
ГОСТУВАЩИ ЛЕКАРИ
доц. д-р Кавръков 40.00 лв
   
   
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ЦЕНА
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Рентгенография на крайници - центраж  16.00 лв
Рентгенография на крайници - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на стерноклавикуларна става       16.00 лв
Рентгенография на клавикула  16.00 лв
Рентгенография на акромиоклавикуларна става  16.00 лв
Рентгенография на скапула  16.00 лв
Рентгенография на раменна става  16.00 лв
Рентгенография на хумерус - центраж 16.00 лв
Рентгенография на хумерус - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на лакетна става - центраж 16.00 лв
Рентгенография на лакетна става - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на антебрахиум - центраж 16.00 лв
Рентгенография на антебрахиум - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на гривнена става - центраж 16.00 лв
Рентгенография на гривнена става - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на длан и пръсти - центраж 16.00 лв
Рентгенография на длан и пръсти - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на сакроилиачни стави  23.00 лв
Рентгенография на тазобедрена става  16.00 лв
Рентгенография на бедрена кост - центраж 16.00 лв
Рентгенография на бедрена кост - фас и профил 26.00 лв
Рентгенография на колянна става - центраж 16.00 лв
Рентгенография на колянна става - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на подбедрица - центраж 16.00 лв
Рентгенография на подбедрица - фас и профил 26.00 лв
Рентгенография на глезенна става - центраж 16.00 лв
Рентгенография на глезенна става - фас и профил 23.00 лв
Рентгенография на стъпало и пръсти - центраж 16.00 лв
Рентгенография на стъпало и пръсти - фас и профил 23.00 лв
Специални центражи на черепа: шулер, стенверс, резе – за центраж   23.00 лв
Рентгенография на лицеви кости  16.00 лв
Рентгенография на околоносни синуси  16.00 лв
Полупрофил на шия  16.00 лв
Епифаринкс  16.00 лв
Рентгенография на челюстите в специални проекции – за центраж  16.00 лв
Рентгенография на стернум  16.00 лв
Рентгенография на ребра – за центраж  18.00 лв
Мамография  30.00 лв
Рентгенография на таз 18.00 лв
Рентгенография на гръбначни прешлени – за един центраж 16.00 лв
Рентгенография на гръбначни прешлени – фас и профил 26.00 лв
Рентгенография на череп - фас и профил 28.00 лв
Рентгенография на травматичен череп: фас и профил с проекция 135º 39.00 лв
Рентгенография на гръден кош и бял дроб 21.00 лв
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум – нативна     18.00 лв
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум – контрастна материя 28.00 лв
Обзорна рентгенография на корем  28.00 лв
Обзорна рентгенография на бъбреци /БУМ/ 23.00 лв
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах               45.00 лв
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах с пасаж              75.00 лв
Иригография 80.00 лв
Хистеросалпингография /интография/ 30.00 лв
ЕХОГРАФИИ
Далак 8.00 лв
Жлъчно-чернодробна система  15.00 лв
Меки тъкани 10.00 лв
Млечна жлеза, тестиси 15.00 лв
Надбъбречна жлеза 15.00 лв
Отделителна система 15.00 лв
Панкреас 8.00 лв
Пикочен мехур и простатна жлеза 10.00 лв
Цялостна ехография на коремни органи 35.00 лв
Щитовидна жлеза 22.00 лв
СКЕНЕР
Глава, гръбначни прешлени, стави 120.00 лв
Глава, гръбначни прешлени, стави с контрастна материя 200.00 лв
Бял дроб, абдомен, малък таз 150.00 лв
Бял дроб, абдомен, малък таз с контрастна материя 230.00 лв
РЕНТГЕНОВИ ФИЛМИ
Малка снимка 5.00 лв
Голяма снимка 7.00 лв
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Домашно посещение 10.00 лв
Вземане на периферна кръв 2.00 лв
Вземане на венозна кръв 2.00 лв
ИЗСЛЕДВАНИЯ С ВЗЕМАНЕ НА ПЕРИФЕРНА КРЪВ
*Забележка: към цената на изследването се прибавя и стойността на манипулацията!
Глюкоза 2.00 лв
Протромбиново време 4.50 лв
АРТТ 4.50 лв
Пълна кръвна картина 4.00 лв
СУЕ 2.00 лв
Тромбоцити 3.00 лв
Ретикулоцити  3.00 лв
Диференциално броене - визуално микроскопско изследване 3.50 лв
Морфология на еритроцити 3.50 лв
Време на кървене 1.50 лв
Време на съсирване 1.50 лв
Кръвнозахарен профил - 3 кратен 6.00 лв
Кръвнозахарен профил - 4 кратен 8.00 лв
ИЗСЛЕДВАНИЯ С ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ
*Забележка: към цената на изследването се прибавя и стойността на манипулацията!
Общ белтък 2.00 лв
Албумин 2.00 лв
Билирубин общ 2.50 лв
Билирубин директен 2.50 лв
Урея 2.50 лв
Креатинин 3.00 лв
Пикочна киселина 2.50 лв
Холестерол 2.20 лв
Триглицериди 3.00 лв
HDL – холестерол  3.00 лв
LDL – холестерол  3.00 лв
ASAT  3.00 лв
ALAT  3.00 лв
Алкална фосфатаза  3.00 лв
ГГТ 3.00 лв
Алфа амилаза /диастаза/  4.00 лв
LDH  4.00 лв
CPK  4.00 лв
Желязо 4.00 лв
ЖСК  6.00 лв
Хлориди, калий, натрий 6.00 лв
Калций 4.00 лв
Фосфор 3.00 лв
Фибриноген  4.00 лв
СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ
*Забележка: към цената на изследването се прибавя и стойността на манипулацията!
CRP /С реактивен протеин/ 5.00 лв
RF /ревматоиден фактор/  5.00 лв
RPR /Васерман/  6.00 лв
HbSAg /австралийски антиген/ 12.00 лв
HCV /хепатит “С”/ 14.00 лв
Инфекциозна мононуклеоза  12.00 лв
СПИН тест 14.00 лв
ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ
*Забележка: към цената на изследването се прибавя и стойността на манипулацията!
ХОРМОНАЛЕН АНАЛИЗ - ЩИТОВИДНИ ХОРМОНИ
Т3 13.00 лв
Т4 13.00 лв
FT3 13.00 лв
FT4 13.00 лв
TSH  13.00 лв
ТАТ  13.00 лв
МАТ  13.00 лв
Anti Tg 14.00 лв
Anti TPO 14.00 лв
ХОРМОНАЛЕН АНАЛИЗ - РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ
LH  14.00 лв
Testosteron 14.00 лв
FSH  14.00 лв
Prolactin 14.00 лв
Estradiol 12.00 лв
DHEA-S 17.00 лв
Progesteron 14.00 лв
Хормони на надбъбречна жлеза – Cortisol  16.00 лв
СПЕЦИАЛИЗИРАН АНАЛИЗ ПРИ ДИАБЕТ ТИП І И ІІ
HbA1c  /гликиран хемоглобин/ 14.00 лв
Микроалбумин 12.00 лв
INSULIN /IRI/ 18.00 лв
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
CEA 17.00 лв
HCG 17.00 лв
AFP 17.00 лв
HTG 17.00 лв
CA 19-9 17.00 лв
CA 15-3 17.00 лв
CA 125 17.00 лв
PSA 17.00 лв
NSE 17.00 лв
CYFRA 21-1 17.00 лв
SCC 17.00 лв
FERRITIN 17.00 лв
ЛЕКАРСТВЕН МОНИТОРИНГ /с вземане на венозна кръв/
*Забележка: към цената на изследването се прибавя и стойността на манипулацията!
VALPROIC ACID 20.00 лв
CARBAMAZEPINE 20.00 лв
DIGOXIN 20.00 лв
Електрофореза на серумни протеини /протеинограма/ 15.00 лв
Електрофореза на уринни протеини 15.00 лв
Анализ на Ig E – Total 16.00 лв
Анализ на серумен имуноглобулин - A 5.00 лв
Анализ на серумен имуноглобулин - G 5.00 лв
Анализ на серумен имуноглобулин - M 5.00 лв
Анализ на серумен комплемент - С3 5.00 лв
Анализ на серумен комплемент - С4-фракция 5.00 лв
LE /Лупус еритематодес/ антитела 12.00 лв
ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Окултни кръвоизливи 4.00 лв
Спермограма 15.00 лв
Креатенинов клирънс 8.00 лв
Тимолова проба 2.00 лв
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
Химично изследване и седимент 3.50 лв
Химично изследване без седимент 2.00 лв
Седимент на урина 2.00 лв
Урино-захарен профил 6.00 лв
Урина по Webb 3.00 лв
Микроалбуминурия 12.00 лв
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Вземане на кръв - периферна 1.50 лв
Вземане на кръв - венозна 2.50 лв
Вземане на секрет 3.00 лв
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Урина за урокултура 10.00 лв
Изследване на вагинален секрет 12.00 лв
Изследване на уретрален секрет 12.00 лв
Изследване на простатен секрет 12.00 лв
Изследване на семенна течност 12.00 лв
Изследване на раневи материал 12.00 лв
Изследване на пунктат 12.00 лв
Изследване на кожни лезии 12.00 лв
Изследване на гърлен секрет 10.00 лв
Изследване на назофарингеален секрет 10.00 лв
Изследване на ушен секрет 10.00 лв
Изследване на очен секрет 10.00 лв
Изследване на храчка 10.00 лв
Бронхоалвеоларен лаваж 10.00 лв
В стойността на гореизброените изследвания е включена и стойността на антибиограмата!
Антибиограма 5.00 лв
Изследване за микози /кандида/ 5.00 лв
Изследване за трихомони 5.00 лв
Изследване на ректален секрет /фецес/ - клинично 10.00 лв
Изследване на ректален секрет /фецес/ - за здравна книжка 10.00 лв
СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С ВЗЕМАНЕ НА ВЕНОЗНА КРЪВ
*Забележка: към цената на изследването се прибавя и стойността на манипулацията!
CRP /С реактивен протеин/ 5.00 лв
RF /ревматоиден фактор/  5.00 лв
RPR /Васерман/  6.00 лв
HbSAg /австралийски антиген/ 12.00 лв
ASO /антистрептолизии/ 5.00 лв
Хеликобактер пилори /антитела/ 12.00 лв
СПИН тест 14.00 лв
Хламидия - ендоцервикална /сух тест/ 10.00 лв
Хламидия - уретрална 10.00 лв
Хламидия - IgG 12.00 лв
Микоплазма хоминис 16.00 лв
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
Първо и второ психологическо изследване 40.00 лв
Първо и второ психологическо изследване при отнето свидетелство за правоуправление на МПС 60.00 лв
Удостоверение (с вкл. ДДС) 5.00 лв